ضمن تبریک عید بزرگ شیعیان و عید بزرگ اسلام، دل هاست در نظر دارد از روز غدیر به مدت یک هفته به سفارشاتی که در این مدت به صورت سالانه ثبت و پرداخت میشوند، 20 درصد تخفیف ویژه لحاظ کند.

به هنگام ثبت سفارش از کد تخفیف زیراستفاده نمایید:

ghadirSaturday, July 24, 2021

« بازگشت